BackBackMenuCloseFermerPlusPlusSearchUluleUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB Corporation

NIOUZ MADAGASCAR

Média social pour les jeunes malgaches

Misaotra indrindra - Merci beaucoup


Prince ANDRIANTSILAVO (Tableaux à vendre)

Bonsoir,

Ce dimanche, nous avons atteint avec succès le nouvel objectif fixé à 150% (qui représente le double du score du dimanche dernier). Grâce à VOUS, ce financement participatif est validé. 

Maintenant nous sommes rassurés d'avoir les moyens nécessaires pour finaliser le tournage de notre premier film documentaire. Nous ferons en sortes également que cette cagnotte financera deux autres tournages. 

Ainsi, nous affronterons donc le concours Afrique Innovation avec un second souffle, un nouvel un élan d'espoir.

Notre collecte se totalise comme suit :
De la part de la diaspora :
- Ulule : 945 euros (commission à déduire :p)
- Chèque : 10 euros
- Virement : 120 euros
Madagascar :
- Mvola : 35.000Ar
- Orange money : 20.000Ar
- Espèce : 120.000Ar 

Nous témoignons notre gratitude à tous les donateurs. Certains liens tissés au cours de cette collecte nous redonnent la force d'aller jusqu'au bout. 
Un clin d'oeil particulier aux médias et organisation qui ont collaboré pour porter haut notre appel, notamment Madaplus.info, Koolsaina.com, RNS (Lyon), le portail Moov.mg, Vaovao.org (serasera), Radio Gasik'Arts Toulouse, et les autres qu'on risquerait d'oublier ;-)

Vous avez prouvé que nous méritons votre plus grande confiance : notre reconnaissance est immuable. Nous en ferons bon usage.

Nous ne sommes pas en mesure de prédire jusqu'où cette aventure nous mènera, mais nous sommes confiants que le voyage est prometteur. 

Jim Yong Kim (@JimKim_WBG), le président de la Banque Mondiale, a tweeté aujourd'hui même : "Les systèmes éducatifs sont un investissement à long terme pour la croissance économique" (An investment in people —like #health and #education— is an investment in economic growth) #Vision4Dev.

Au nom de toute l'équipe NIOUZ Madagascar, merci !

PS : Nous empruntons l'oeuvre d'art (Na ho alina) du peintre Prince ANDRIANTSILAVO pour illustrer ce message de reconnaissance. Tableaux à vendre également (Huile, acquarelle, pastel, acrylique)


Prince ANDRIANTSILAVO (Tableaux à vendre)

Arahaba harivariva,

Tamin'ny alahady heriny dia 76% izy ity, nampitaintaina be ihany. Androany alahady anefa tratra ny tanjona vaovao mihoatra ny 150%. Noho ny fanohananareo dia tontosa sady manana amby ampy ity tsipaipaika nataonay ity.

Matoky izahay ankehitriny fa azo ny ho enti-manana hamitàna ny vokatra hasehonay amin'ny fifaninanana Afrique Innovation, ary koa mikasa fa afaka hamita horonantsary roa hafa. 

Ireto no voaangona :
Avy amin'ireo am-pielezana :
- Ulule : 945 euros (mbola hanesorana ny sarany)
- Seky : 10 euros
- Virement : 120 euros
Madagasikara :
- Mvola : 35.000 Ar
- Orange money : 20.000 Ar
- Lelavola : 120.000 Ar

Mitafotafo ny fisaorana sy fankatelemana atolotray anareo malala-tànana tsy ankanavaka. Hery lehibe ho anay koa ny fifanakalozana tamin'ny sasany aminareo, nahafantaranay olom-baovao tsara sitra-po. Pi-maso manokana ho an'ireo vohikala-tserasera sy onjam-peo nitondra avo ny antsonay, tsy ary ho voatanisa avokoa fa singanina etoana ny Madaplus.info, Koolsaina.com, RNS (Lyon), Moov.mg, Vaovao.org (serasera) indrindra ny Radio Gasik'Arts Toulouse.

Noporofoinareo fa mendrika fitokisana ity tetikasa ity. Toy ny fary lava vany ny fankasitrahanay ka tsy hana-pahataperana. Ary na dia mbola tsy voasoritra mazava aza hatraiza no hizoran'ity tetikasa ity dia mino, matoky ary manantena isika ka lasa izao.

Fifandrifian-javatra, fa anio nandritra ny hetsika #Vision4Dev (Bill & Melinda Gates Foundation), ny hafatry Jim Yong Kim (twitter: @JimKim_WBG), filohan'ny Banky Iraisam-pirenena dia hoe : "Ny famatsiam-bola natokana ho an'ny sosialim-bahoaka, toy ny fahasalamana sy fanabeazana, dia antoka lehibe ho an'ny fampivoarana ny toe-karena". Mety mandringa kely ilay dikan-teny fa inoanay fa azonareo ny tiana hambara. 

Mamerina ny fisaorana amin'ny anaran'ny ekipa NIOUZ manontolo : misaotra indrindra.

PS : Ho haingon'ity hafatra fisaorana ity, dia nindraminay i NA HO ALINA, sanganasan'i Prince ANDRIANTSILAVO (sary hoso-doko izay amidy ihany koa: huile, acquarelle, pastel, acrylique)