Attention, notre site pourrait mal s'afficher ou mal fonctionner sur votre navigateur.
Nous vous recommandons de le mettre à jour si vous le pouvez.

Mettre à jour
Je ne peux/veux pas mettre à jour mon navigateur
BackBackMenuCloseFermerPlusPlusSearchUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB CorporationBcorp

Cokido: Participatieve kinderopvang

kinderopvang door ouders in een beurtrolsysteem

À propos du projet

Cokido? Wat is dat? Ouders, grootouders, familie en vrienden regelen samen de buitenschoolse kinderopvang (vakanties) en maken onderling afspraken om beurtelings hun kinderen op te vangen. Als je 1 dag de kinderen opvangt dan krijg je 4 dagen opvang in ruil.

Waar?

De locatie kan een school of een buurthuis zijn of een andere openbare ruimte in de buurt. Met onze methodiek (het bijspelen) kunnen de ouders gemakkelijk afspraken maken over waar, wanneer en met wie de opvang gebeurt. Zo vult elk bijspeelnetwerk de werkelijke noden van haar leden in. Wij met Cokido ondersteunen al deze groepen met ons gratis lidmaatschap. Hierin zit een helpdesk, infosessie's, hulp bij het zoeken naar een locatie, tussenkomst bij conflicten en de verzekering.

Hoe is het ontstaan? 

Het bijspelen is ontstaan in De Stuyverij (Kortrijk). De Stuyverij is een broedplek vol doening in hartje Kortrijk waar, er door middel van Co-creatie en bottum up werken, oplossingen gezocht worden voor maatschappelijke problemen. Er werd 3 jaar lang geexperminteerd met 250 gezinnen in 4 verschillende steden. Cokido biedt nu een wettelijk kader voor het bijspelen waar alles veilig en betrouwbaar verloopt.

Doelgroep?

De doelgroep zijn ouders van jonge kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar die een veilige, kwalitatieve kinderopvang zoeken in hun buurt.

Waarom?

  1. Er is een grote behoefte aan laagdrempelige, goedkope en veilige buitenschoolse kinderopvang in de eigen buurt.
  2. De georganiseerde zomerkampen zijn duur en zeer snel volzet.
  3. De ouders met jonge kinderen zijn onderhevig aan heel wat stress. Dit beïnvloedt de werkprestaties en kan leiden tot extra ziekteverzuim.
  4. Heel wat ouders willen meer betrokken worden bij de opvang/begeleiding van hun kinderen in de vakantieperiodes
  5. Door samen de kinderopvang in de buurt te organiseren stijgt het begrip voor elkaar en gaat men elkaar daadwerkelijk helpen voor de meest diverse familiale problemen. Dit verhoogt de weerbaarheid en het welzijn van de lokale gemeenschap met positieve impact op ziekteverzuim en werkvreugde.

À quoi va servir le financement ?

Cokido wordt gedragen door een groep gemotiveerde vrijwilligers die allemaal geloven dat bijspelen een volwaardig alterniatief kan bieden voor de huidige mogelijkheden in het aanbod aan kinderopvang. Ons lidmaatschap is gratis, dit om het bijspelen laagdrempelig en haalbaar te maken voor iedereen. Cokido kan en zal in de toekomst op zichzelf functioneren, echter, op dit moment zijn onze werkingskosten en de verzekeringskosten wel reëel. Help ons om dit concept haalbaar te houden zodat ieder gezin, ook éénouder gezinnen of maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kunnen deelnemen aan een bijspeelgroep. Met de €8000 die Cokido wil ophalen kunnen we 260 gezinnen verzekeren en ondersteunen bij het bijspelen.

À propos du porteur de projet

 Wie zijn we? Wij zijn een gemotiveerd team van vrijwilligers die samen het probleem van kinderopvang willen opvangen.

Eefje: Maakt deel uit van de eerste groep bijspelende ouders en experimenteerde 3 jaar verder om het platform te ontwikkelen.

Niels: Leerde Cokido kennen tijdens zijn studententijd en is sindsdien blijven meewerken. Hij verdiept zich in de ontwikkeling van de app en is gebeten door digitale innovatie.

Pauline: Leerde Cokido ook tijdens haar studententijd kennen en zet zich nog steeds even gemotiveerd in. Pauline neemt de communicatie grotendeels voor haar rekening.

Eline: Geeft antwoord op al je vragen via de helpdesk en ondersteunt groepen bij de opstart.

Yaisa: Volgde haar stage bij Cokido en is sindsdien gemotiveerd vrijwilliger gebleven. Ze help Paulien bij de communicatie en staat in voor de ondersteuning bij conflicten.

Frank: Draagt Cokido een warm hart toe en gelooft dat dit platform ouders de kans kan geven om kwalitatieve kinderopvang te organiseren.

Meer over cokido op onze website en Facebookpagina.