BackBackMenuCloseFermerPlusPlusSearchUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB CorporationBcorp /* ULULE BRAND LOGOS */

Avant le repas

court métrage réalisé par deux jeunes Viet Kieu: Tran-Minh Fabien et Sophie

À propos du projet

Một bộ phim ngắn riêng tư của hai đạo diễn trẻ gốc Việt Sophie và Fabien Trần Minh, vừa là cuộc tìm kiếm căn tính, vừa như tác phẩm dành tặng cho cha mẹ của họ. Bộ phim được mường tượng dưới ánh sáng, không khí của những bộ phim về đứt gãy gia đình như “Still Walking” của Kore-Eda hay “Café Lumière” của Hou-Hsiao Hsien. Cặp nghệ sĩ cải lương Thanh Bạch – Bạch Lê sẽ tham gia diễn xuất trong “Trước Bữa Ăn".À quoi va servir le financement ?

À propos du porteur de projet

http://fabientranminh.portfoliobox.me/